Contact Us

Bánh Cuốn Bà Hanh Hà Nội

26B Thọ Xương, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Mobile: 0961 66 96 26

View Full map

Bánh Cuốn Bà Hanh Sài Gòn

74 Le Thi Rieng, P Ben Thanh, D1, Vietnam
Mobile: 096 36 887 46

View Full map

Contact