Menus

For those with pure food indulgence in mind, come next door and sate your desires with our ever changing internationally and seasonally inspired small plates. We love food, lots of different food, just like you.

Promotion Special

Bánh cuốn bà Hanh
Chả quế
Hành phi khô
Nộm đu đủ đậu phộng
Khóa học làm bánh Online
Pay monthly

Basic

Ngon từ bánh
4 suất
100.000VND
Save 29%

Standard

Ngọt từ nhân
15 suất
350.000VND
Save 34%

Premium

Ăn là nghiền
30 suất
600.000VND
Save 43%

Set menu 4 (ENG)
 • Bánh cuốn (8 c)
 • Trứng cuộn hành nấm
 • Nem sả
 • Sữa đậu lành / Coca
Set menu 1 (ENG)
 • Bánh cuốn (5 c)
 • Trứng cuộn hành nấm
 • Sữa đậu lành / coca
Menu just awesome food
 • Bánh cuốn (10 c)
 • Trứng cuộn hành nấm
 • Chả quế
 • Sữa đậu lành / Coca
Set menu 3 (ENG)
 • Bánh cuốn chay (10 c)
 • Trứng cuộn hành nấm
 • Sữa đậu lành / coca
Set menu 1 (ENG)
 • Bánh cuốn (10 c)
 • Chả quế
 • Trà đá
Set menu 5 (ENG)
 • Bánh cuốn (10 c)
 • Trứng cuộn hành nấm
 • Chả quế
 • Nem sả
 • Sữa đậu nành / Coca
Set menu 3 (ENG)
 • Bánh cuốn (8 c)
 • Trà đá
 • Rau trộn